Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες


Ημέρα της Γυναίκας σήμερα και δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχηθώ σε όλες εκείνες τις αφανείς ηρωίδες που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους, στους συζύγους τους και ανταποκρίνονται σωστά και στην εργασία τους. Εγώ νιώθω πολύ τυχερή που είχα τη γιαγιά Παρασκευή, τη γιαγιά Χρισταλένη αλλά και τη μητέρα μου Σοφία σαν πρότυπα που μου έδειξαν πως μπορεί να συνδυαστεί η οικογένεια , η κοινωνική με την πολιτική συνείδηση και η αγάπη για την εργασία και το κοινό καλό.