Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία σε όλους τους εορτάζοντες


Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία σε όλους τους εορτάζοντες και η Παναγία να είναι δίπλα σε όλους μας φύλακας και αρωγός! Από τον χθεσινό εσπερινό στην επισκοπή Τεγέας και μετά στο Χωρέμι και τα Τουρκολλέκα!