Τι είπε ο Γιαννακούρας για την Τατούλη | Arcadia Portal


Τι είπε ο Γιαννακούρας για την Τατούλη | Arcadia Portal.

Είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους, δραστήριους και με ικανότητες να κατέρχονται στην πολιτική