Στο Σολωμό Κορινθίας με Αρκάδες και Κρήτες


Στον χορό των Κρητών στην Κορινθία… Αρκάδες και Κρήτες έχουμε διαχρονικά εξαιρετικές σχέσεις!