Στο Πανηγύρι στο Παρθένι Αρκαδίας


Πανηγύρι στο Παρθένι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού! Και του χρόνου!