Στο Άκοβο, στο Ανεμοδούρι και στο Πάπαρη


Γιορτές στο Άκοβο, στο Ανεμοδούρι και στο Πάπαρη… κέφι και παρέα δίνουν στα χωριά μας αισιοδοξία και θάρρος.