Στους Γορτύνιους της Ηλείας


Σήμερα βρέθηκα κοντά στους Γορτύνιους της Ηλείας, σε έναν από τους πιο δυναμικούς συλλόγους στο γειτονικό νόμο μας. Επιτακτικό αίτημα όλων μας όπως διατυπώθηκε σήμερα η ένωση της Ηλείας με την υπόλοιπη Πελοπόννησο και ασφαλώς η συστράτευση όλων μας στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση αναφορικά με την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκων δικτύων που μένουν ακόμα στις υποσχέσεις.