Στη γιορτή του κρασιού στα Πελετά


Πελετα γιορτή του κρασιού με τον εγγονό του Παπα-Σταύρου να ανοίγει τον ηπειρωτικό χορό!