Στη γιορτή Μελιού στη Βυτίνα


Στην καθιερωμένη γιορτή Μελιού στην Βυτίνα και μετά στην γιορτή του Νεοχωρίου Γορτυνίας. Οι συμπατριώτες μας επιχειρούν να ξαναθυμηθούν τις χαρές της ζωής επιστρέφοντας στα πάτρια εδάφη! Και του χρόνου με υγεία…