Στην Παλούμπα και στο Αγιονέρι στην μνήμη των Παλουμπαίων και Ηραιατών αγωνιστών


Παλού

μπα και Αγιονέρι… δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στην μνήμη των Παλουμπαίων και Ηραιατών αγωνιστών, πρωταγωνιστική συνιστώσα του έπους των Ελλήνων του 1821. Τιμή στην αρκάδισσα μάνα που έστελνε τον γιο της στην μάχη με την ευχή είτε να γυρίσει λεύτερος είτε πεθαμένος…