Στην Καρύταινα που θυμίζει Ευρώπη


Η Καρύταινα της Ευρώπης: Από την παρουσία μου στο Σάββατο στην Καρύταινα όπου είδαμε το μεγάλο και σπουδαίο έργο που γίνεται στα μνημεία της περιοχής. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους που αναδεικνύουν τις ομορφιές και την ιστορία της Αρκαδίας μας.