Στην εσπερίδα της Αγίας Αικατερίνης Τριπόλεως


Στην εσπερίδα του συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Τριπόλεως ! Γιορτάζοντας ασφαλώς τις γυναίκες …με γυναίκες.