Σε όλες τις γυναίκες του κόσμου χρόνια πολλά


Γυναίκες επαγγελματίες, γυναίκες νοικοκυρές, γυναίκες μάνες, γυναίκες φίλοι, γυναίκες σύντροφοι. Ο ρόλος τους πολλαπλός και η ύπαρξη τους ανεκτίμητη. Χρόνια Πολλα σε όλες τις γυναίκες.
Ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερο απο ποτε τα γυναικεία χαρακτηριστικά, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το σθένος των γυναικών. Ο κόσμος μας χρειάζεται το μητρικό χάδι.