Σε Αρκαδικούς συλλόγους για την κοπή της πίτας τους στην Αθήνα


Στον σύλλογο Αρκάδων Ηρακλείου, στην πίτα του Μάναρη και της Βλαχέρνας χθες και σήμερα άλλη μια ημέρα γεμάτη Παρουσία Αρκαδικών συλλόγων στην Αθήνα: ο Σύλλογος του χωριού Πράσινο, οι Κοσμίτες της Αθήνας, η Δήμητρα, οι Ισαραίοι, η αδελφότητα Δημητσανιτών, η Ριζοσπηλιά, οι Ατσιχολίτες, το Βελημάχι και ο Σύλλογος Αρκάδων Γλυφάδας! Καλή εβδομάδα σε όλους μας!