Πανοραμική θέα της λίμνης του Λάδωνα


Μια από τις πιο εκπληκτικές όψεις της λίμνης του Λάδωνα! Καλό Σ-Κ σε όλους με πολύ Αρκαδία στο πρόγραμμα!