Με Έλληνες πατριώτες στη Νέα Υόρκη


Με αγαπημένους πατριώτες στη Νέα Υόρκη. Ο ιστορικός Σύλλογος Αρκάδων Ν.Υόρκης «Γέρος του Μωριά», μέλη Πανομογενειακών οργανώσεων, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αθηνά» από Κυνουρία George Xerakias, και πολλοί άλλοι Ελληνοαμερικανοί φίλοι μου πλέον με υποδέχτηκαν με θέρμη και μου έδειξαν πώς οι Έλληνες μεγαλουργούν εκτός της Ελλάδας, αποτελώντας την καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα αξιοποιηθούν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και μεγαλουργούν. Εκείνο το οποίο πρέπει να σκεφτεί η ελληνική πολιτεία είναι πώς θα κρατήσει τους πατριώτες της δεύτερης και τρίτης γενιάς, όλα δηλαδή τα νέα παιδιά που ζουν σε άλλες χώρες και πώς θα τους εξασφαλίσει την ιθαγένεια και θα τους διευκολύνει με ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο.