Η διπλή στρατηγική στόχευση της Εύης Τατούλη-http://ysterografa.gr/politics/


Η Εύη Τατούλη ακολουθεί μια έξυπνη στρατηγική στην καμπάνια της στις φετινές εκλογές, στις οποίες κατεβαίνει για πρώτη υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία.

http://ysterografa.gr/politics/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%8d%ce%b7%cf%82-%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25cf%2580%25ce%25bb%25ce%25ae-%25cf%2583%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2583%25cf%2584%25cf%258c%25cf%2587%25ce%25b5%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b5%25cf%258d%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2584