Η »ΒΑΛΥΡΑ» ΤΗΣ ΙΘΩΜΗΣ


Εύη+ΤατούληΗ »ΒΑΛΥΡΑ» ΤΗΣ ΙΘΩΜΗΣ.

Τι μας έλεγαν τόσο καιρό με διάφορες δηλώσεις τους οι δυο Αρκάδες Εθνοσωτήρες μας Κωνσταντινόπουλος και Λυκουρέντζος;