Η ”ΒΑΛΥΡΑ” ΤΗΣ ΙΘΩΜΗΣ


Εύη+ΤατούληΗ ”ΒΑΛΥΡΑ” ΤΗΣ ΙΘΩΜΗΣ.

Τι μας έλεγαν τόσο καιρό με διάφορες δηλώσεις τους οι δυο Αρκάδες Εθνοσωτήρες μας Κωνσταντινόπουλος και Λυκουρέντζος;