Αρκαδία και Τουρισμός

Πεζοπορία στον Πάρνωνα_opt (1)

  • Το λιμάνι του Παραλίου Αστρους μετατρέπεται σε μια σύγχρονη μαρίνα και πλέον αποτελεί μια πολύ σοβαρή υποδομή για την Αρκαδία.
  • Τα λιμάνια του Λεωνιδίου, του Τυρού και της Σαμπατικής θα αποκτήσουν τις υποδομές που θα τα μετατρέψουν σε σύγχρονες μαρίνες.
  • Οι υποδομές που καθιστούν τα Μνημεία του τόπου μας επισκέψιμα και τουριστικά αξιοποιήσιμα αποτελούν προτεραιότητα (Θέατρο Μεγαλόπολης, Αρχαιότητες Τεγέας, Αρχαία Μαντινεία, Ορχομενός, Έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Λουκού, Κάστρο Παραλίου Αστρους, Κάστρο Καρύταινας, Πύργος Στρατηγού Πλαπουτα).
  • Το νέο Μουσείο δασικής ιστορίας στο Χρυσοβιτσι, με την επαναλειτουργία του ατμοκίνητου πριστηρίου μπορεί να αποτελέσει έργο αντίστοιχης σημασίας με το μουσείο υδροκίνητης στη Δημητσάνα.
  • Το Τουριστικό προϊόν της Αρκαδίας μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο κομμάτι της «Μυθικής Πελοποννήσου» που ήδη αποτελεί το νέο ισχυρό brand της τουριστικής αγοράς.
  • Τα τέσσερα λιμάνια της Κυνουρίας θα αποτελέσουν κρίκους στην συνολική αλυσίδα των μαρίνων της Πελοποννήσου που φιλοδόξει να κερδίσει σημαντικό κομμάτι του πολύ υψηλού τουρισμού yachting.
  • Τα οικοσυστήματα του Πάρνωνα και του Μαινάλου αποτελούν το επίκεντρο για την δημιουργία μια σύνθετης αγροτουριστικής οικονομίας.
  • Ο Λούσιος ποταμός έχει τις δυνατότητες να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για το rafting.
  • Η αξιοποίηση της τουριστικής αγοράς για την προώθηση των Αγροτικών προϊόντων της Αρκαδίας αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας