Η Αρκαδία που θέλω

Στοχεύουμε σε μία ισχυρή τοπική οικονομία, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενταγμένη στην περιφερειακή οικονομία της Πελοποννήσου.

Βλέπουμε την εξωστρέφεια ως τη μοναδική επιλογή που μπορεί να τροφοδοτήσει την Ανάπτυξη και την Αναγέννηση του τόπου μας.

Πιστεύουμε στην Αρκαδία. Η Ιστορία, ο Πολιτισμός, το Φυσικό Περιβάλλον και τα Προϊόντα του τόπου μας αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία, στα οποία στηρίζεται ο σχεδιασμός μας.

Αξιοποιούμε την ικανότητα των Αρκάδων. Αυτός ο τόπος γέννησε μυθικούς ήρωες, θρησκευτικούς ηγέτες, στρατηγούς, πολιτικούς άνδρες, αλλά και επιτυχημένους επιχειρηματίες, που διαμόρφωσαν την ιστορία του έθνους μας.

Αρκαδία και Tουρισμός

 

Αρκαδία και Aγροτικό Προϊόν

 

Αρκαδία και Yποδομές

 

 

Αρκαδία και Ανάπτυξη