Εύη Τατούλη: Γυναίκες στην αγορά εργασίας – Αξιοποιώντας το ταλέντο


Σε μια εποχή που οι λαϊκιστές ζουν στην αμεσότητα του Twitter, που μια σειρά αυταρχικών ηγετών αναδύεται σε μεγάλες και μικρές χώρες σε όλο τον πλανήτη, ενώ στην Ευρώπη ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η βραδύτητα στην λήψη αποφάσεων, η ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια ευκαιρία ανάδειξης μια διαφορετικής προσέγγισης διακυβέρνησης.Της  Εύης Τατούλη*Μιας αποκλίνουσας προσέγγισης σκέψης για τον τρόπο χάραξης στρατηγικής, αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση της, και απόδοσης νέων παραγωγικών επιλογών, μέσω αυτής.

Πηγή: Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Αξιοποιώντας το ταλέντο