Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιμποβίσι


Ανήμερα της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής του Προδρόμου στο ηρωικό Λιμποβίσι…